Pierwsza edycja ogólnopolskiej gry terenowej
Sztafeta PMR446

Wzorem naszych południowych sąsiadów, organizuję i zapraszam do uczestnictwa w pierwszej ogólnopolskiej Sztafecie PMR446.
Łączność sztafetowa to przede wszystkim zabawa dla młodzieży i dorosłych motywująca do wyjścia i do aktywności poza domem. Polega na łączeniu się miedzy poszczególnymi punktami sztafety, by osiągnąć w ten sposób docelowo jak największe odległości łączności za pomocą radiotelefonów PMR446 500mW.

Regulamin Sztafety

gry terenowej organizowanej przez PMRDX.PL

 1. Uczestnictwo w Sztafecie jest bezpłatne i dobrowolne na własną odpowiedzialność każdego uczestnika.
  W Sztafecie mogą brać udział tylko osoby zarejestrowane za pomocą formularza na stronie ➡️https://forms.gle/68jeZWucddcW2u738⬅️
  Osoby poniżej 15 lat powinny brać udział pod opieką osoby dorosłej.
  Biorąc udział w Sztafecie zgadzasz się na przekazanie swoich danych zawartych w formularzu do celów organizacji sztafety i na potrzeby kontaktu między uczestnikami.
  Łączność w Sztafecie można nawiązywać tylko za pomocą radiotelefonów PMR446 500mW.
 2. Po zakończeniu rejestracji wystarczającej ilości osób do przeprowadzenia Sztafety, każdy uczestnik zostanie przypisany do konkretnego punktu sztafety (jeden zarejestrowany uczestnik – jeden punkt Sztafety.
 3. W przypadku lokalnego zagęszczenia osób może zostać wyznaczony lokalny koordynator.
 4. Przebieg Sztafety rozpocznie się od nadania komunikatu z punktu nr 1 do punktu nr 2. Przekazywany komunikat z punktu do punktu będzie miał formę:
  numer punktu
  operator: znak wywoławczy/nick/nazwa
  marka i model radiotelefonu
  miejsce nadawania
  slogan przekazania – „przekazuję pałeczkę do ciebie”

W praktyce, modelowo, powinno to brzmieć tak:

1>2

[punkt 1]– Tutaj punkt numer jeden, tutaj punkt numer jeden,
wywołuję punkt nr dwa, nr dwa – zgłoś się.
[punkt 2]– Tutaj punkt numer dwa, zgłaszam się.
[punkt 1]– Punkt numer dwa, tutaj punkt numer jeden, operator ML33333, nadaję z Motoroli t82, jestem w miejscowości… na ul…. przekazuję pałeczkę do ciebie.
[punkt 2]– Dziękuję punkt numer jeden. Zrozumiałem. Przekazuję pałeczkę do punktu nr trzy.

2>3

[punkt 2]– Tutaj punkt numer dwa, tutaj punkt numer dwa,
wywołuję punkt nr trzy, nr trzy – zgłoś się.
[punkt 3]– Tutaj punkt numer trzy, zgłaszam się.
[punkt 2]– Punkt numer trzy, tutaj punkt numer dwa, operator Franek Wigry, nadaję z Motoroli t62, jestem w miejscowości… na ul…. przekazuję pałeczkę do ciebie.
[punkt 3]– Dziękuję punkt numer dwa. Zrozumiałem. Przekazuję pałeczkę do punktu nr cztery.

3>4

[punkt 3]– Tutaj punkt numer trzy, tutaj punkt numer trzy,
wywołuję punkt nr cztery, nr cztery – zgłoś się.
[punkt 4]– Tutaj punkt numer cztery, zgłaszam się.
[punkt 3]– Punkt numer cztery, tutaj punkt numer trzy, operator ML99999, nadaję z Motoroli t42, jestem w miejscowości… na ul…. przekazuję pałeczkę do ciebie.
[punkt 4]– Dziękuję punkt numer trzy. Zrozumiałem. Przekazuję pałeczkę do punktu nr pięć.

itd.

 1. Łączność odbywać się będzie na określonym kanale bez tonów/kodów. Na kanale obowiązuje cisza poza łącznością miedzy poszczególnymi, kolejnymi punktami. Komunikaty powinny być przekazywane wg. ww. wzoru, bez zbędnych informacji mogących wprowadzać w błąd uczestników czy przedłużyć czas Sztafety.
 2. W przypadku braku lub zakłócenia łączności, punkt wywołujący następny punkt powinien wywoływać do skutku, przez max 20min. W przypadku braku nadziei połączenia z punktem wywoływanym, wywołujący punkt powinien nawiązać łączność za pomocą innej platformy (alternatywna droga zostanie podana po wyznaczeniu punktów sztafety). Po nawiązaniu kontaktu drogą alternatywną, wywoływany punkt kontynuuje łączność normalnie, drogą radiową.
 3. Sztafeta biegnie od punktu pierwszego do ostatniego i ma jeden przebieg.
  (W sytuacji uzależnionej od ilości i zagęszczenia uczestników, sztafeta może biec od punktu pierwszego do ostatniego, a później od ostatniego wracać do pierwszego).
 4. Uczestnicy poszczególnych punktów zapisują łączność w dzienniku (w karcie), wg wzoru dostępnej na stronie PMRDX.PL, którą po zakończeniu sztafety fotografują i przesyłają na email organizatora.
  Zalecane jest też nagrywanie łączności przez uczestników, planowane jest podsumowanie i film na YT.
  Zestawienie w formie opisowej i mapy, będzie dostępne po zakończeniu sztafety i wpłynięciu dzienników.
 5. Po zakończeniu Sztafety, jej uczestnicy drogą email otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 6. W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych lub zaistnienia innych obiektywnych przeszkód, Sztafeta może zostać odwołana.

Dziennik Łączności – Karta Sztafety
Aby pobrać, kliknij obrazek >

Zapraszam do dyskusji na grupie 👉🏻 FB.